Kompetent og erfaren bobestyrer advokat til privat skifte

02 november 2016 admin

Har du og dine nærmeste brug for hjælp i forbindelse med privat dødsboskifte, så kan I hyre en dygtig bobestyrer advokat til at hjælpe jer. Det kan for mange efterladte virke enten uoverskueligt eller give anledning til konflikter, hvis I selv skal fordele arven imellem jer, og derfor er det en fordel med en uvildig bobestyrer advokat til at ordne det for jer. Privat skifte er den enkleste form for skifte, men der er visse betingelser, som skal være opfyldt. For det første skal arvingerne være enige om, at det er den skifteform, de ønsker. For det andet skal boet være solvent. For det tredje skal mindst én af arvingerne være solvent og på ikke være repræsenteret ved værge/skifteværge. For det fjerde må afdøde ikke i testamentet have udelukket privat skifte. Derudover må der som udgangspunkt ikke være udenlandske arvinger i boet, og arvingerne skal beslutte, hvem der er boets kontaktperson. På hjemmesiden Bobestyrer-advokat.dk kan du læse mere om fremgangsmåden ved privat skifte. Først skal du og de andre arvinger anmode skifteretten om privat skifte, og så skal I lave et præklusivt proklama i Statstidende, så eventuelle kreditorer får 8 uger til at melde deres krav. Derefter skal arvingerne udarbejde en åbningsstatus over afdødes aktiver og gæld, som skal indsendes til Skifteretten, og endeligt foretages en boopgørelse og udbetaling af arv. Det er Hviid Advokater, som har stor ekspertise inden for dødsbobehandling, som står bag hjemmesiden. Her finder du også en meget nyttig ’Bobestyrer guide’, hvor du kan læse meget mere om bl.a. arveafgift, bobestyrerbo, boopgørelse, boudlæg, dødsboskat, forenklet privat skifte, insolvent dødsbo, privat skifte, salg af dødsbo, skiftefuldmagt, uskiftet bo, ægtefælleudlæg og åbningsstatus.

Hviid Advokater tilbyder fast, lav bobestyrer pris

Hviid Advokater tilbyder juridisk rådgivning i forbindelse med dødsbobehandling over hele landet til en fast lav pris. På hjemmesiden kan du læse mere om bobestyrer salær og bobestyrer pris, og heraf fremgår det, at det koster 19.500 kr. inkl. moms at få professionel behandling af et dødsbo til en samlet værdi op til 1 mio. kr., hvor der ikke er fast ejendom. Det koster 35.000 kr. inkl. moms at få behandlet et dødsbo, hvor der er en ejerbolig og samlede værdier på op til 2 mio. kr. Bobestyrer salæret er fradragsberettiget. Hviid Advokater har mere end 27 års erfaring med dødsbobehandling og har bistået i forbindelse med mere end 400 boer. Du og din familie får den samme kontaktperson gennem hele forløbet, som grundigt og effektivt sørger for, at dødsbobehandlingen foregår korrekt. Du kan få en gratis uforpligtende samtale med en advokat fra Hviid Advokater, inden du beslutter dig for at hyre en bobestyrer advokat hos dem.   

Flere nyheder